५ दलित परिवारका लागि काठमाडौंको जडिबुटी क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराइयो

५ दलित परिवारका लागि काठमाडौंको जडिबुटी क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराइयो

आज ओखलढुंगा लिखु गा पा का ज्याला मजदुरी गर्ने ५ दलित परिवारका लागि काठमाडौंको जडिबुटी क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराइयो। हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्नु भएकोमा विशेष धन्यबाद भाइ आर बि तामाङ लाई ।